Ecstatic Dance Poprad – Day Workshop & Evening Jam

Sobota 27. apríla 2019 o 10:30 – 21:30

 

Na celodennom workshope Ecstatic Dance budeme pomocou rôzných tanečných, pohybových a psychosomatických techník ponúkať priestor pre precítenie nášho vnútra a sebaobjavovanie cez plynutie v pohybe.

Na večernom Ecstatic Dance jame budeme mať možnosť a priestor si tieto prostriedky vyskúšať a zažiť v plnej miere bez akéhokoľvek zadania. Pod vedením hudby rôznej atmosféry, tempa a emócii budeme mať možnosť precítiť rôzne aspekty samých seba a odovzdať sa sile prítomného okamihu. Otvoríme sa tak prúdu hravosti a spontánnej kreativity.

V rámci denného workshopu sa budeme venovať témam:

• Autentický pohyb a intuitívny tanec
• Prepojenie dychu a pohybu, objavovanie prázdnoty a plnej relaxácie a odstránenie rezistencií či napätí v tele a mysli
• Odovzdanie sa vonkajším a vnútorným stimulom a zároveň neupadnutie do kolapsu
• Prepájanie pohybu jednotlivých častí tela a rozširovanie repertoáru vyjadrovacích možností v tanci
• Telo, jeho dynamika, tvar, hranice a vzťah k priestoru, periférie pôsobenia nášho energetického tela
• Využitie predstavivosti, priestoru a všímavosti ako zdrojov pohybu
• Vstupovanie do kontaktu s ostatnými v tanci pri udržaní si kontaktu so samým sebou
• Využívanie sily špirálovitého pohybu v tele a priestore a základné prvky kontaktnej improvizácie

Priebeh:

10.30 – 13.30 & 15.00 – 17.30 Ecstatic Dance Workshop
19.00 -21.00 Ecstatic Dance

Princípy: 5rythms Gabriely Rothovej, Laban-Bartenieffovej Analýzy Pohybu, Tanečno Pohybovej Terapie, Súčasného Tanca, Mystického tanca, Sufi tanečná meditácia, Fyzického Divadla, Stanislavského Hereckej Metódy, Grotowského Hereckej Metódy, Gestalt Psychológie

* Zuzana Burdanová je organizátorka Ecstatic Dance Bratislava, kvalifikovaná lektorka Mystického tanca a Kundalini jógy. Študovala tanečnú terapiu a posledných niekoľko rokov sa venuje intuitívnemu tancu a autentickému pohybu ako prostriedku k transformácii a liečeniu. Vedomý tanec považuje za najprirodzenejší spôsob ako spočinúť v prítomnosti, spojiť sa so svojím autentickým ja, zharmonizovať tok energie medzi srdcom a mysľou a napojiť sa na múdrosť vyššieho vedenia v nás. Vďaka dlhoročnému cestovaniu sa mala možnosť stretnúť s tancami pôvodných obyvateľov v krajinách Južnej Ameriky, Ázie a Austrálie, z ktorých čerpá vo svojich workshopoch. Na výcviku mystického tanca s Monikou Nataraj v Thajsku sa naučila vnímať tanec ako ritual, pri ktorom sa spájame nielen sami so sebou, ale napájame sa aj na vyššie sily. Okrem toho absolvovala kurzy tanca srdca u Miriam Peretz a sacred temple dance u Zoly Dubníkovej. Taktiež absolvovala intenzívny training tekutého tela s Brunom Cavernom

* Jakub Cerulík – Performér, choreograf, lektor Teatro Dancing Yogy, DJ pre Ecstatic Dance Slovakia, organizátor kultúrnych a umeleckých podujatí, víťaz celoslovenskej súťaže autorskej tvorby Súčasného Tanca a Tanečného Divadla – Gala Art Moves 2018, bývalý študent Dejín Umenia na Karlovej Univerzite v Prahe a nastávajúci študent Tanečného Divadla a Performancie na VŠMU v Bratislave. Začínal so streetovými štýlmi tanca (hip hop, popping, animation, house…), neskôr však pocítil potrebu hlbších vyjadrovacích prostriedkov a presedlal na súčasný a experimentálný tanec, pohybového / tanečné divadlo a performanciu, ktorým sa venuje dodnes. Vo svojej tvorbe a práci prepája znalosti zo štúdia dejín umenia so znalosťami zo súčasného tanca, pohybového / tanečného divadla, street dancu, performancie, Labanovej analýzy pohybu, hudobnej teorie, teorie vizuálneho a výtvarného umenia, expresívných terapií, psychologie, filozofie, fyziky a dalších vied. Mimo umelckej tvorby sa v posledných rokoch zameriava na potenciálne využitie performatívných umenií k osobnému rozvoju a psychohygiene.

Cena Workshop + Jam: 29 eur
(pri registracii do 25.4. na burdanova@gmail.com 25 eur)
Cena len workshop: 20 eur
Cena len večerný dance: 15 eur

You may also like...