O NÁS

Spoznaj Máj

Kino Máj je budova starého Kina v Porade Veľkej, ktorá sa napriek tomu, že už neslúži pôvodnemu účelu, stále využíva na činností prepojené s rôznymi druhmi kultúry. Jej potenciál však ubíja to, že nefunguje ako celok, ale ako zhluk jednotlivých nájomcov.

Tí okrem skupiniek vytvorených na jednotlivých poschodiach „tu a tam“ pozdravia a tým ich komunikácia často končí. Potenciál tohto miesta spočíva vo fungovaní celku, resp. v spoločnej prezentácii priestoru, ako budovy pre kultúru tvorenú miestymi občanmi. V priestore sa nachádza viacero prenajatých priestorov, ktoré slúžia na mnohé účely zahrňujúc tanec, hudbu (jej tvorbu i nahrávanie), fotografiu, výtvarné umenie, dramatické umenie a pod.

To všetko sa vo väčších mestách už dávno povyšuje na štatút nezávislého kultúrneho centra (napríklad Cvernovka v Bratislave). Hoci sa pohľad na Kino Máj ako na kultúrne centrum veľmi ťažko porovnáva s podobnými priestormi v iných mestách, jeho predstavenie spočívajúce v jednoduchej akcii môže pomôcť získaniu pozitívneho hodnotenia okolia, lepšej spolupráce s inými inštitúciami a taktiež môže dopomôcť ku získaniu financií na renováciu budovy. Vyššie spomínané predstavenie spočíva v koncepte udalosti „Spoznaj Máj“, ktorá by znamenala vlastne deň otvorených dverí v Kine Máj. Predstavenie priestorov širokej verejnosti a teda zbúranie zbytočných negatívnych pohľadov a domnienok o priestore. Predstavenie priestorov samozrejme nemusí znamenať verejné sprístupnenie osobných priestorov, ale prezentáciu tvorby pomocou prezentácie vo Veľkej sále kina Máj, kde by sa počas dňa prezentovali jednotlivé miestnosti. Keďže sa nedá očakávať široká účasť na prezentácii všetkých nájomníkov, súčasťou by bola taktiež tabuľová výstava, prípadne stánok, kde by každý priestor dostal priestor na prezentáciu formou vyčlenenej časti na grafickú prezentáciu podľa vlastného uváženia, resp. by si utvorili infostánok. Súčasťou eventu môžu byť taktiež workshopy z fotoateliéru a ArtHouse Poprad, ako aj hudobný záver v podobe koncertu kapiel, skúšajúcich v priestoroch kina, poprípade predĺženie akcie s elektronickou hudbou.

Čo potrebujeme pre pokračovanie (od mesta) ?

– V prvom rade povolenie (príloha), následne, keďže ide o prezentáciu mestskej budovy, bude v prípade záujmu potrebná pomoc s propagáciou a materiálnym zabezpečením. Organizácia môže ostať na pleciach OZ Zaujímam sa v spolupráci s mestom.

– Ideálny dátum by bol 1. Máj, keďže je však druhý deň pracovný, alternatívou je 28. Apríl – sobota.

– Bližšie info môžeme prebrať osobne a po upovedomení nájomcov, kedy zistíme, kto sa pridá do organizácie.